Labyrint / Labyrinth

2001, instalace, Sv. Kopeček u Olomouce

2001, installation, Sv. Kopeček near Olomouc