dima
 • 2021 ::: VOLÁNÍ LESA

  Volání lesa, 2021, zvuková instalace, Galerie Caesar, Olomouc

  Sedm stolních telefonů v náhodných intervalech vyzvání. Když návštěvník galerie zvedne sluchátko a zaposlouchá se, uslyší terénní nahrávky, kde není slyšet hluk lidské civilizace.

  Foto: Oldřich Šembera

  -

  Call of the Forest, 2021, sound installation, Galerie Caesar, Olomouc

  Seven desktop phones ring at random intervals. When a gallery visitor picks up the receiver and listens in, they'll hear field recordings, which are absent of the noise of human civilization.

  Photo credit: Oldřich Šembera