dima
 • 2021 ::: MINULÝ ROK

  Minulý rok, 2021, zvukový objekt, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

  Zvukový objekt jako dětský kolotoč. Namísto sedátek jsou na něm připevněné reproduktory. Z každého reproduktoru hovoří jedna osoba o tom, jak prožívala minulý rok poznamenaný covidovou pandemií. Hlasy se střídají zatímco se kolotoč otáčí. Vzniká tak moziakovitá výpoveď o specifické životní zkušenosti.

  Foto: Studio Flusser

  -

  Last Year, 2021, sound object, Vysočina Regional Gallery in Jihlava

  A children's merry-go-round as a sound object. Instead of seats, speakers are attached to the object. Each loudspeaker plays a monologue of someone sharing their own personal experiences during the COVID-19 pandemic, which had begun just a year prior to this sound object being made. The voices alternate as the "merry-go-round" turns. This creates a cerebral testimony about specific life experiences.

  Photo credit: Studio Flusser