dima
 • 2017 ::: RŮŽE JE

  Růže je, 2017, instalace-zvuková instalace (společný projekt s Vladimírem Havlíkem), Galerie Kontext, TIC Brno

  Zvuková a prostorová interpretace jednoho verše z básně Sacred Emily od Gertrudy Stein.

  -

  A Rose Is, 2017, installation-sound installation (joint project with Vladimír Havlík), Galerie Kontext, TIC Brno

  A sound and spatial interpretation of one verse from the poem "Sacred Emily" by Gertrude Stein.