dima
 • 2016 ::: JAKO RAŠÓMON

  Jako Rašómon, zvuková a prostorová instalace, 2016

  Instalace sestávající ze dvou částí. První je interaktivní objekt vystavený za ochrannou zábranou, druhou je řada popisů objektu od různých osob přehrávaných v devíti reproduktorech. Jednotlivé popisy a interpretace funkce objektu se liší, takže divák nemá jistotu, čím vystavený objekt vlastně je.

  Foto: Dalibor Borovec

  -

  Like Rashomon, sound and spatial installation, 2016

  An insallation consisting of two parts. One is an interactive object on display behind the barrier, the other one is a set of descriptions of the object by different visitors played in 9 loudspeakers. The description and interpretations of purpose of the object varies so the visitors get no clear idea what is the object good for.

  Photo: Dalibor Borovec