dima
 • 2016 ::: JAKO RAŠÓMON

  Jako Rašómon, 2016, zvuková a prostorová instalace, G 99, Dům umění města Brna

  Instalace sestávající ze dvou částí. První je interaktivní objekt vystavený za ochrannou zábranou, druhou je řada popisů objektu od různých osob přehrávaných v devíti reproduktorech. Jednotlivé popisy a interpretace funkce objektu se liší, takže divák nemá jistotu, čím vystavený objekt vlastně je.

  Foto: Dalibor Borovec

  -

  Like Rashomon, 2016, sound and spatial installation, G 99, Brno House of Arts

  An installation consisting of two parts. The first is an interactive object on display behind a protective barrier; the second is a series of descriptions of the object made by various people and played on nine loudspeakers. Individual descriptions and interpretations of the object's purpose vary, so the viewer is left clueless as to what the exhibited object is actually good for.

  Photo credit: Dalibor Borovec