dima
 • 2016 ::: ROMANTICKÁ KRAJINA

  Romantická krajina, zvuková instalace, 2016

  Zvuková instalace o čtyřech částech (zvukových obrazech). Jde o pokus převést vizuální obraz do zvukové instalace. Každá ze čtyř sad reproduktorů přehrává v definované pořadí popis obrazu zachycující pohled do krajiny.

  Foto: Oskar Stolín

  -

  Romantic Landscape, sound installation, 2016

  A sound installation consisting of four parts (sound images). It's an attempt to convert a visual image to the sound installantion. Each of four sets of loudspeakers played in a defined order a description of an image depicting a landscape.

  Photo: Oskar Stolín