dima
 • 2016 ::: ROMANTICKÁ KRAJINA

  Romantická krajina, 2016, zvuková instalace, SET galerie, Oblastní galerie Liberec

  Čtyři zvukové obrazy krajiny. Každý z obrazů je multikanálovou zvukovou sestavou zachycující skrze rozložený popis konkrétní krajinnou scenérii.

  Foto: Oskar Stolín

  -

  Romantic Landscape, 2016, sound installation, SET galerie, Liberec Regional Gallery

  A sound installation consisting of four parts (sound images) depicting a landscape. Each of the four sets of loudspeakers serves as a multichannel sound system that attempts to convert the visual image of a scenic landscape by means of description played in a defined order.

  Photo credit: Oskar Stolín