dima
 • 2015 ::: VÝCHOZÍ POZICE

  Výchozí pozice, 2015, zvuková instalace, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

  V roli hostujícího kurátora jsem nahrál komentář k výstavě Výchozí pozice v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a pouštěl jej do celého prostoru výstavní síně.

  Foto: Jiří Dvořák

  -

  Default Position, 2015, sound installation, Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem

  As a guest curator, I recorded a commentary on the exhibition "Default Position" at the Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem and played it in a loop throughout the entire exhibition hall.

  Photo credit: Jiří Dvořák