dima
 • 2014 ::: VYPRÁVĚNÍ

  Vyprávění, výstava, 2014, Karlin Studios, Praha

  Výstava patnácti performancí prezentovaná formou vyprávění jejich autorů. Každý z patnácti umělců vypráví jednu svou akci pro nahrávku, jež je pak přehrávána v samostatném reproduktoru. (Ve spolupráci s Janem Proškem)

  Foto: Caroline Krzyszton

  -

  Storytelling, exhibition, 2014, Karlin Studios, Prague

  An exhibition of fifteen performances presented in a storytelling format by their creators. Each of the fifteen artists recounts his or her performance for the recording, which is then played on a separate loudspeaker. (In cooperation with Jan Prošek)

  Photo credit: Caroline Krzyszton

  www.vypraveni.eu