dima
 • 2014 ::: JEZDÍM DO…

  Jezdím do práce a z útržků rozhovorů, které slyším, si skládám příběhy, 2014, zvukový objekt, Meetfactory, Praha

  Zvuková kompozice z náhodně zaslechnutých útržků rozhovorů přehrávaná při dosednutí do křesla.

  Foto: Tomáš Souček

  -

  I go to work and build my stories from fragments of conversations I overhear, 2014, sound object, Meetfactory, Praha

  A sound composition edited from randomly overheard fragments of conversations played when one sits in the armchair.

  Photo credit: Tomáš Souček