dima
 • 2013 ::: PŘEDNÁŠKA O NIČEM

  John Cage: Přednáška o ničem, 2013, zvuková instalace, Meetfactory, Praha

  Interpretace textu Johna Cage Přednáška o ničem. Text má grafické rozložení podobné dvanáctiřádkové partituře, nebo dvanáctistopé struktuře zvukového editačního programu. Každému řádku textu náleží jedna zvuková stopa přehrávaná v jednom reproduktoru. Dvanáct reproduktorů je rozmístěno v prostoru podobně, jako jednotlivé nástroje malého orchestru. Nahraný text se ozývá z různých reproduktorů v různou dobu, přesně podle Cageova zápisu.

  Foto: Michal Ureš

  John Cage: Lecture on Nothing, 2013, sound installation, Meetfactory, Prague

  An interpretation of John Cage's Lecture on Nothing. The text has got a graphic layout similar to a 12-line score, or a 12-track structure of a sound editing program. Each line of text is linked to an audio track played on one of the loudspeakers. 12 loudspeakers are arranged in the space in a similar fashion to that of the individual instruments of a small orchestra. The recorded text sounds from different speakers at different times, precisely according to Cage's notation.

  Photo credit: Michal Ureš