dima
 • 2013 ::: PŘEDNÁŠKA O NIČEM

  John Cage: Přednáška o ničem, 2013, zvuková instalace, Meetfactory, Praha

  zvuková smyčka, reproduktory

  Interpretace textu Johna Cage Přednáška o ničem. Text má grafické rozložení podobné dvanáctiřádkové partituře, nebo dvanáctistopé struktuře zvukového editačního programu. Každému řádku textu náleží jedna zvuková stopa přehrávaná v jednom reproduktoru. Dvanáct reproduktorů je rozmístěno v prostoru podobně, jako jednotlivé nástroje malého orchestru. Nahraný text se ozývá z různých reproduktorů v různou dobu, přesně podle Cageova zápisu.

  Foto: Michal Ureš

  John Cage: Lecture on Nothing, 2013, sound installation, Meetfactory, Prague

  sound loop, loudspeakers

  An interpretation of John Cage's Lecture on Nothing. The text has got a graphic layout similar to a twelve row score, or a twelve-track structure of a sound editing programme. Each row of the text is linked to a sound track played in one of the speakers which are placed in the space in a similar arrangement to small orchestra instruments. The recorded text sounds from the speaker at different times, precisely according to Cage's record.

  Photo: Michal Ureš