dima
  • 2013 ::: BUĎ PŘIPRAVEN!

    Buď připraven!, 2013, zvuková instalace, Na Kalvárii, Ostré

    S Janem Proškem jsme přečetli a nahráli všechny zápisy z kronik skautských oddílů, do nichž jsme jako děti chodili. Vznikly dvě nahrávky ze dvou různých kronik, jejichž zápisy pokrývají dobu jednoho roku. Zvuková instalace byla komponována pro výstavní prostor v bývalé kapli Na Kalvárii tak, aby z každého z jediných dvou úzkých oken na protilehlých stranách kaple zněl jiný záznam. Na opačných stěnách jedné budovy tedy dva různé hlasy předčítají dětské zápisy z kronik v nekonečné smyčce.

    Be Prepared!, 2013, sound installation, Na Kalvárii (On Calvary), Ostré

    In cooperation with Jan Prošek, I read and recorded notes from the chronicles of Boy Scout troops we attended as children. Two recordings from two different chronicles were made that cover a period of one year. This sound installation was designed for the exhibition space located in the former Na Kalvárii chapel in which a different recording was played from two narrow windows on opposite sides of the chapel. Thus, on opposite walls of the same building, two distinct voices read children's notes from the chronicles in an endless sound loop.