dima
 • 2012 ::: PTÁK

  Pták, 2012, prostorová zvuková instalace, bývalý klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice

  zvuková smyčka, reproduktory

  Zvuková instalace v otevřeném ambitu bývalého kláštera vytváří iluzi letícího ptáka, který nekonečně krouží chodbou kolem rajského dvora. Realizace ve spolupráci s Janem Proškem.

  Bird, 2012, spatial sound installation, Rosa Coeli former monastery, Dolní Kounice

  sound loop, loudspeakers

  Sound installation in an open ambit of the former monastery creates an illusion of a flying bird which circles in the corridor around the paradise courtyard. Realization in cooperation with Jan Prošek.