dima
  • 2012 ::: PTÁK

    Pták, 2012, prostorová zvuková instalace, bývalý klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice

    Zvuková instalace v otevřeném ambitu bývalého kláštera vytváří iluzi letícího ptáka, který nekonečně krouží chodbou kolem rajského dvora. Realizace ve spolupráci s Janem Proškem.

    Bird, 2012, spatial sound installation, Rosa Coeli former monastery, Dolní Kounice

    This sound installation in the open ambit of this former monastery creates the illusion of a flying bird, which endlessly circles the corridor around the paradise courtyard. Realization in cooperation with Jan Prošek.