dima
 • 2012 ::: POPISY

  Popisy, 2012, videoinstalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

  Na třech displayích je ve smyčce zobrazován záznam psaní textu, který popisuje výtvarné realizace autora. Každá z projekcí zobrazuje jiný text vztahující se k jinému projektu. Text postupně roste a proměňuje se dokud není dokončen.

  Foto: Radek Jandera

  Descriptions, 2012, video installation, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

  A video loop played on three different monitors shows a text being written that describes the creator's works. Each projection shows a different text related to a different project. The text gradually grows and changes until it is finished.

  Photo credit: Radek Jandera