dima
  • 2012 ::: JASNÝ TVAR

    Jasný tvar, 2012, zvuková a světelná instalace, galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec

    Instalace pro prostor galerie Die Aktualität des Schönen v Liberci realizovaná ve spolupráci s Janem Proškem. Zvuková složka instalace se obrací směrem ven z galerie do prostoru nákupního centra, v němž se galerie nachází. Nahrávka imituje zvukový podklad obyčejně přehrávaný v obchodních domech. Do reálných zvuků nákupního centra popisuje ženský hlas detailně vnitřní galerijní instalaci. Uvnitř prázdné galerie nepravidelného půdorysu je v jedné ze stěn od stropu až k podlaze několik centimetrů tenká štěrbina, z níž se line ostré světlo. Za štěrbinou se nachází opticky neohraničený prostor s levitujícím kusem pískovce v detailu připomínajícím krajinu.

    Clear Shape, 2012, sound and light installation, Die Aktualität des Schönen Gallery, Liberec

    An installation for the Die Aktualität des Schönen Gallery in Liberec in cooperation with Jan Prošek. The sound component of the installation turns out of the gallery space and into the direction of the shopping mall space where the gallery is situated. The recording imitates the background music known as muzaks that are usually played in shopping malls. A female voice describes in detail the inner gallery installation over real shopping mall sounds. Inside the empty gallery space of an irregular floorplan, there's a multi-centimeter, floor-to-ceiling slit in one of the walls with a harsh light beaming out of it. Behind the slit, there's an optically unbounded space with a levitating piece of sandstone, which in detail resembles a landscape.