dima
 • 2011 ::: VYSÍLÁNÍ

  Vysílání, 2011, zvuková instalace, Důl Michal, Ostrava

  zvuková smyčka, FM vysílač, radiopřijímače

  Krátkovlnný vysílač s nevelkým dosahem na běžné radiofrekvenci vysílá relaci, v níž lidský hlas popisuje jednotlivé výtvarné projekty autora. V budově, kde se výstava koná, je jakoby mimochodem rozmístěno několik různých FM radiopřijímačů, které vysílání přehrávají.

  Broadcast, 2011, sound installation, Michal Mine, Ostrava

  sound loop, FM transmitter, recievers

  A short wave radio transmitter with a short distance reach sends out a programme in which a human voice describes the individual works by the author. In the building where the exhibition is taking place there are several FM radio receivers as if randomly placed which broadcast the programm