dima
 • 2011 ::: VÝLET

  Výlet, 2011, zvuková instalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

  zvuková smyčka, reproduktory

  Zvuková instalace ve spolupráci s Janem Proškem, jako zachycení cesty. Cestovatelské fotografování bylo nahrazeno zaznamenaným slovním popisem a při každém zastavení vznikl také zvukový záznam místa. V šestnáct reproduktorech zní hlas popisující jednotlivé momentky. Každý z reproduktorů zastupuje jeden snímek. Celkovou kompozici v prostoru tvoří hlasy z reproduktorů na stěnách a zvuk prostředí ozývající se z neurčitelných míst.

  Foto: Radek Jandera

  Trip, 2011, sound installation, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

  sound loop, loudspeakers

  A sound installation in cooperation with Jan Prošek as a recording of a journey. The traveller's documentary snapshots were replaced by a recorded verbal description of each stop along with the sound recording of each stop. In sixteen speakers there is a voice describing the various sound snapshots. Each speaker represents one snapshot. The whole composition in space is created by voices from the speaker on the wall and the sound of the environment coming from unidentifiable places.

  Photo: Radek Jandera