dima
 • 2010 ::: DOKUMENTACE

  Dokumentace, 2010, zvuková instalace, Galerie Cella, Opava

  zvuková smyčka, reproduktory

  Sedm reproduktorů na stěnách nahrazuje dokumentace prostorových instalací autora. Z každého reproduktoru zní ve smyčce popis jedné instalace.

  Documentation, 2010, sound installation, Galerie Cella, Opava

  sound loop, loudspeakers

  Seven speakers on the walls replace the documentation of spatial installations of the author. There is a description of one particular installation in each of the speakers.