dima
  • 2010 ::: DOKUMENTACE

    Dokumentace, 2010, zvuková instalace, Galerie Cella, Opava

    Sedm reproduktorů na stěnách nahrazuje dokumentace prostorových instalací autora. Z každého reproduktoru zní ve smyčce popis jedné instalace.

    Documentation, 2010, sound installation, Galerie Cella, Opava

    Seven speakers on the walls replace the documentation of the artist's spatial installations. There's a description of one particular installation playing on each of the speakers.