dima
 • 2010 ::: AUDIOGUIDE

  Audioguide, 2010, zvuková a prostorová instalace, Gum Studio, Carrara

  zvuková smyčka, přehrávače, sluchátka, foamboard

  K nepřítomným dokumentárním fotografiím je k dispozici audioprůvodce. Obraz je nahrazen zvukem.

  Audioguide, 2010, sound and spatial installation, Gum Studio, Carrara

  sound loop, players, headphones, foamboards

  There is an audioguide available for the missing documentary photographs. The image is replaced by sound.