dima
  • 2009 ::: V SILE

    V sile, 2009, instalace, bývalé Baťovo silo, Zlín – Prštné

    V prázdném industriálním prostoru odkapává na sádrokartonové desky voda. Sádrokarton se postupně deformuje a rozpadá.

    In the Silo, 2009, installation, former Baťa silo, Zlín – Prštné

    In an empty industrial space, water drips onto plasterboard sheets. The plasterboard gradually becomes warped and deformed before falling apart.