dima
  • 2009 ::: …A SMONTUJTE

    … a smontujte, 2009, instalace, Kontejnery umění, Dům umění, Brno

    Instalace z částí objektů připravených ke složení a jejich obalů. Socha, kterou si zákazník po zakoupení složí sám.

    ...and assemble, 2009, installation, Containers of Art, Brno House of Arts

    An installation made up of object parts and the packaging they came in that are ready for assembly. A sculpture that is meant to be assembled by the buyer.