dima
  • 2006 ::: WHITE CUBE

    White Cube, 2006, instalace, Galerie Aula FaVU VUT, Brno

    Vnější pravidelný tvar krychle vestavěný do architektury je uvnitř jemně deformován tak, aby mátl divákův smysl pro vnímání prostoru.

    White Cube, 2006, installation, Aula Gallery, Faculty of Fine Art, Technical University (FaVU VUT), Brno

    The outer, regular shape of a cube built into an architectural space is ever so gently deformed inside so as to confuse the viewer's sense of spatial perception.