dima
  • 2006 ::: PROJEKT

    Projekt, 2006, instalace, rybník Kocmouch u Klenové

    Červené dřevěné kůly zatlučené ve čtyřech řadách do dna rybníka tak, aby končily v úrovni hladiny. Podle výšky hladiny v rybníce, která se neustále proměňuje, instalace mizí a znovu se objevuje.

    Project, 2006, installation, Kocmouch Lake near Klenová

    Red wooden poles hammered into the lakebed in four rows so that their ends were level with the water surface. The installation will disappear and then reappear depending on the lake's water level, which is constantly changing.