dima
 • 2006 ::: PROJEKT

  Projekt, 2006, instalace, rybník Kocmouch u Klenové

  dřevo

  Červené dřevěné kůly zatlučené ve čtyřech řadách do dna rybníka tak, aby končily v úrovni hladiny. Podle výšky hladiny v rybníce, která se neustále proměňuje, instalace mizí a znovu se objevuje.

  Project, 2006, installation, Kocmouch lake near Klenová

  wood

  Red wooden poles hammered into the lake bed in four rows so that their ends were on the water surface level. The constant changing level of water makes the installation disappear and reappear.