dima
 • 2005 ::: 3x3x3

  3x3x3, 2005, instalace, Kiruna

  sníh

  Sněhová krychle s vnitřním prostorem ve tvaru koule, do nějž je možné vstoupit. Vnitřní prostor je prosvětlený malými kruhovými otvory rozmístěnými v pravidelném rastru v horní části kupole.

  3x3x3, 2005, installation, Kiruna

  snow

  Snow cube with the inner space of a spherical shape you can enter. The inner space is lit by small round holes arranged in a regular grid in the upper part of the cupola.