dima
  • 2004 ::: DÝHA

    Dýha, 2004, instalace, Dům umění, Opava

    Čerstvá vysychající dýha rozvinutá do spirál v hlavním prostoru galerie.

    Veneer, 2004, installation, Dům umění Gallery, Opava

    Raw, drying veneer rolled into spirals inside the main gallery space.