dima
  • 2003 ::: RE

    RE, 2003, instalace, břidlicový lom, Jívová

    Zopakování o několik metrů výš.

    RE, 2003, installation, stone quarry, Jívová

    Repetitions a few meters higher.