dima
  • 2001 ::: STŮL

    Stůl, 2001, instalace, Sv. Kopeček u Olomouce

    Table, 2001, installation, Sv. Kopeček near Olomouc