dima
  • 2001 ::: SÍŤ

    Síť, 2002, instalace, Sv. Kopeček u Olomouce

    Net, 2002, installation, Sv. Kopeček near Olomouc