• 2021 ::: VYSÍLÁNÍ 2

  Vysílání 2, 2021, zvuková instalace

  Rozhlasové přijímače instalované v opuštěném obchodě ve městě Zittau, které se nachází na hranicích Německa, Polska a České republiky. Na rádiích jsou porůznu naladěné stanice vysílající ze všech tří zemí. Hlasitost jednotlivých přijímačů se podle předem definované kompozice v čase proměňuje. V jedné místnosti je tak skrze zvuk zachycena situace místa, kde se potkávají tři národy.

  Foto: Studio Flusser

  -

  Broadcast 2, 2021, sound installation

  Radio receivers installed in an abandoned shop in Zittau, located on the borders of Germany, Poland, and the Czech Republic. The radios are tuned into various stations that broadcast from all three countries. The receivers play at varying volumes, which change over time according to a predefined composition. Thus, through sound, this one room captures a place where three nations collide.

  Photo credit: Studio Flusser

 • 2021 ::: VOLÁNÍ LESA

  Volání lesa, 2021, zvuková instalace, Galerie Caesar, Olomouc

  Sedm stolních telefonů v náhodných intervalech vyzvání. Když návštěvník galerie zvedne sluchátko a zaposlouchá se, uslyší terénní nahrávky, kde není slyšet hluk lidské civilizace.

  Foto: Oldřich Šembera

  -

  Call of the Forest, 2021, sound installation, Galerie Caesar, Olomouc

  Seven desktop phones ring at random intervals. When a gallery visitor picks up the receiver and listens in, they'll hear field recordings, which are absent of the noise of human civilization.

  Photo credit: Oldřich Šembera

 • 2021 ::: MINULÝ ROK

  Minulý rok, 2021, zvukový objekt, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

  Zvukový objekt jako dětský kolotoč. Namísto sedátek jsou na něm připevněné reproduktory. Z každého reproduktoru hovoří jedna osoba o tom, jak prožívala minulý rok poznamenaný covidovou pandemií. Hlasy se střídají zatímco se kolotoč otáčí. Vzniká tak moziakovitá výpoveď o specifické životní zkušenosti.

  Foto: Studio Flusser

  -

  Last Year, 2021, sound object, Vysočina Regional Gallery in Jihlava

  A children's merry-go-round as a sound object. Instead of seats, speakers are attached to the object. Each loudspeaker plays a monologue of someone sharing their own personal experiences during the COVID-19 pandemic, which had begun just a year prior to this sound object being made. The voices alternate as the "merry-go-round" turns. This creates a cerebral testimony about specific life experiences.

  Photo credit: Studio Flusser

 • 2021 ::: BAROKNÍ KRAJINA

  Barokní krajina, 2021, zvuková kompozice-instalace, Národní galerie, Sofia

  Multi-kanálová zvuková kompozice sestavená z terénních nahrávek barokních míst severních Čech. Prostorové uspořádání instalace je definováno architekturou budovy Národní galerie v Sofii.

  -

  Baroque Landscape, 2021, sound composition-installation, National Gallery, Sofia

  A multi-channel sound composition composed of field recordings taken from Baroque sites in North Bohemia. The spatial arrangement of this installation is defined by the architecture of the National Gallery building in Sofia.