• 2019 ::: KARUSSELL

    Karussell, 2019, zvukový objekt, Geh8, Dresden

    Pohyblivý zvukový objekt vycházející tvarově z dětského řetízkového kolotoče. Namísto sedaček jsou instalované reproduktory, které přehrávají automatem načtené nadpisy článků z novin týkající změny klimatu.

    -

    Karussell, 2019, sound object, Geh8, Dresden

    A moving sound object based on the shape of a children's chain carousel. Instead of seats, speakers are installed, which play automatically generated headlines from newspaper articles about climate change.