• 2018 ::: VYSÍLÁNÍ

  Vysílání, 2021, zvuková instalace, Dům umění v Ústí nad Labem

  Čtyřicet rozhlasových přijímačů instalovaných v prostoru Domu umění v Ústí nad Labem přehrává běžně naladitelná rozhlasová vysílání spolu s autorskými relacemi vysílanými na samostatných frekvencích. Autorské vstupy vycházejí z událostí kolem 21. srpna 1968 a jejich oslav v roce 2018. Zároveň jsou přijímače naprogramované tak, aby automaticky podle kompozičního klíče měnily jednotlivě svou hlasitost. Vzniká tak neustále proměnlivá akustická situace, v níž se mísí aktuální s minulým.

  Foto: Jiří Dvořák, Martin Polák

  -

  Broadcast, 2021, sound installation, Ústí nad Labem House of Arts

  Forty radio receivers, which are installed on the premises of the Ústí nad Labem House of Arts, play ordinary, tuneable radio broadcasts alongside authorial programs that are transmitted on separate frequencies. The creative inputs are based on the events surrounding August 21st, 1968 and their subsequent celebrations in 2018. The receivers are, at the same, also programmed to automatically adjust their volume according to the composition key. This creates a constantly changing, acoustic set-up in which the topical is mixed with the past.

  Photo credit: Jiří Dvořák, Martin Polák