• 2017 ::: RŮŽE JE

  Růže je, 2017, instalace-zvuková instalace (společný projekt s Vladimírem Havlíkem), Galerie Kontext, TIC Brno

  Zvuková a prostorová interpretace jednoho verše z básně Sacred Emily od Gertrudy Stein.

  -

  A Rose Is, 2017, installation-sound installation (joint project with Vladimír Havlík), Galerie Kontext, TIC Brno

  A sound and spatial interpretation of one verse from the poem "Sacred Emily" by Gertrude Stein.

 • 2017 ::: LADĚNÍ

  Ladění, 2017, zvuková instalace, Galerie 35m2, Praha

  Interaktivní zvuková instalace. Divák je vyzván, aby ladil rádia. Mimo běžné rozhlasové stanice bylo možné naladit pět zvláštních relací vysílaných na různých frekvencích. Rádia hrají všechna najednou, což vytváří specifické zvukové prostředí.

  Foto: Petra Steinerová

  -

  Tuning, 2017, sound installation, Galerie 35m2, Prague

  An interactive sound installation. The viewer is encouraged to tune the radios. Apart from normal radio stations, it was also possible to tune five special broadcasts transmitted on different frequencies. The radios play all at once, creating a very specific sound ambience.

  Photo credit: Petra Steinerová

 • 2017 ::: CO SI PAMATUJI Z LOOSE

  Co si pamatuji z Loose, 2017, zvuková instalace, Západočeská galerie v Plzni

  Oslovil jsem 13 umělců účastnících se výstavy tématicky vycházející z interiérových realizací architekta Adolfa Loose v Plzni, aby mi povykládali o tom , co jim utkvělo v paměti z díla tohoto architekta. Výpovědi jsou sestříhány do prostorové zvukové kompozice

  Foto: Martin Polák

  -

  What I Remember of Loos, 2017, sound installation, Gallery of West Bohemia in Pilsen

  I approached 13 artists participating in an exhibition that was thematically inspired by the interiors designed by architect Adolf Loos in Pilsen. They each shared their recollections of encountering the architect's work. Their accounts are edited into a spatial sound composition.

  Photo credit: Martin Polák