• 2017 ::: LADĚNÍ

  Ladění, zvuková instalace, 2017

  Interaktivní zvuková instalace. Divák je vyzván, aby ladil rádia. Mimo běžné rozhlasové stanice bylo možné naladit pět zvláštních relací vysílaných na různých frekvencích. Rádia hrají všechna najednou, což vytváří specifické zvukové prostředí.

  Foto: Petra Steinerová

  -

  Tuning, sound installation, 2017

  The interactive sound installation. The visitor is encouraged to tune the radios. Apart from regular radio stations there was possible to tune five special broadcastings transmitted on different frequencies. The radios playi all in the same time, creating a specific sound ambient.

  Photo: Petra Steinerová

 • 2017 ::: CO SI PAMATUJI Z LOOSE

  Co si pamatuji z Loose, zvuková instalace, 2017

  Vícekanálová zvuková instalace jako součást výstavy inspirované interiéry navržené Adolfem Loosem. V nahrávce každý z vystavujících umělců hovoří o tom, co si osobně pamatuje ze svého setkání s Loosovou architekturou. Výpovědi jsou upraveny do třináctikanálové zvukové kompozice.

  Foto: Martin Polák

  -

  What I Remember of Loos, sound installation, 2017

  A multi­channel sound installation as a contribution to the exhibition inspired by interiors designed by Adolf Loos. In the recording each of the participating artists talks about his memories of encountering Looses architecture. The testimonies are edited into a specific 13 channel composition.

  Photo: Martin Polák