• 2016 ::: ROMANTICKÁ KRAJINA

  Romantická krajina, 2016, zvuková instalace, SET galerie, Oblastní galerie Liberec

  Čtyři zvukové obrazy krajiny. Každý z obrazů je multikanálovou zvukovou sestavou zachycující skrze rozložený popis konkrétní krajinnou scenérii.

  Foto: Oskar Stolín

  -

  Romantic Landscape, 2016, sound installation, SET galerie, Liberec Regional Gallery

  A sound installation consisting of four parts (sound images) depicting a landscape. Each of the four sets of loudspeakers serves as a multichannel sound system that attempts to convert the visual image of a scenic landscape by means of description played in a defined order.

  Photo credit: Oskar Stolín

 • 2016 ::: JAKO RAŠÓMON

  Jako Rašómon, 2016, zvuková a prostorová instalace, G 99, Dům umění města Brna

  Instalace sestávající ze dvou částí. První je interaktivní objekt vystavený za ochrannou zábranou, druhou je řada popisů objektu od různých osob přehrávaných v devíti reproduktorech. Jednotlivé popisy a interpretace funkce objektu se liší, takže divák nemá jistotu, čím vystavený objekt vlastně je.

  Foto: Dalibor Borovec

  -

  Like Rashomon, 2016, sound and spatial installation, G 99, Brno House of Arts

  An installation consisting of two parts. The first is an interactive object on display behind a protective barrier; the second is a series of descriptions of the object made by various people and played on nine loudspeakers. Individual descriptions and interpretations of the object's purpose vary, so the viewer is left clueless as to what the exhibited object is actually good for.

  Photo credit: Dalibor Borovec