• 2016 ::: ROMANTICKÁ KRAJINA

  Romantická krajina, zvuková instalace, 2016

  Zvuková instalace o čtyřech částech (zvukových obrazech). Jde o pokus převést vizuální obraz do zvukové instalace. Každá ze čtyř sad reproduktorů přehrává v definované pořadí popis obrazu zachycující pohled do krajiny.

  Foto: Oskar Stolín

  -

  Romantic Landscape, sound installation, 2016

  A sound installation consisting of four parts (sound images). It's an attempt to convert a visual image to the sound installantion. Each of four sets of loudspeakers played in a defined order a description of an image depicting a landscape.

  Photo: Oskar Stolín

 • 2016 ::: JAKO RAŠÓMON

  Jako Rašómon, zvuková a prostorová instalace, 2016

  Instalace sestávající ze dvou částí. První je interaktivní objekt vystavený za ochrannou zábranou, druhou je řada popisů objektu od různých osob přehrávaných v devíti reproduktorech. Jednotlivé popisy a interpretace funkce objektu se liší, takže divák nemá jistotu, čím vystavený objekt vlastně je.

  Foto: Dalibor Borovec

  -

  Like Rashomon, sound and spatial installation, 2016

  An insallation consisting of two parts. One is an interactive object on display behind the barrier, the other one is a set of descriptions of the object by different visitors played in 9 loudspeakers. The description and interpretations of purpose of the object varies so the visitors get no clear idea what is the object good for.

  Photo: Dalibor Borovec