• 2014 ::: VYPRÁVĚNÍ

  Vyprávění, výstava, 2014, Karlin Studios, Praha

  Výstava patnácti performancí prezentovaná formou vyprávění jejich autorů. Každý z patnácti umělců vypráví jednu svou akci pro nahrávku, jež je pak přehrávána v samostatném reproduktoru. (Ve spolupráci s Janem Proškem)

  Foto: Caroline Krzyszton

  -

  Recounting, exhibition, 2014, Karlin Studios, Praha

  The exhibition of fifteen performances presented in a form of author's recounting. Each of the fifteen artists recounts his performance for the recording that is played in the separate loudspeaker. (In collaboration with Jan Prošek)

  Photo: Caroline Krzyszton

  www.vypraveni.eu

 • 2014 ::: ZBYTKY MEZI DÁLNICEMI

  Zbytky mezi dálnicemi, 2014, instalace, Ostrava-Přívoz

  stvoly topinambury

  Foto: Tomáš Knoflíček

  -

  Residues Between Motorways, 2014, installation, Ostrava-Přívoz

  stems of jerusalem artichoke

  Photo: Tomáš Knoflíček

 • 2014 ::: JEZDÍM DO…

  Jezdím do práce a z útržků rozhovorů, které slyším, si skládám příběhy, 2014, zvukový objekt, Meetfactory, Praha

  Zvuková kompozice z náhodně zaslechnutých útržků rozhovorů přehrávaná při dosednutí do křesla.

  Foto: Tomáš Souček

  -

  I go to work and build my stories from fragments of conversations I overhear, 2014, sound object, Meetfactory, Praha

  Sound composition edited from randomly overheared fragments of conversation played when one sits in the armchair.

  Photo: Tomáš Souček