• 2013 ::: PŘEDNÁŠKA O NIČEM

  John Cage: Přednáška o ničem, 2013, zvuková instalace, Meetfactory, Praha

  zvuková smyčka, reproduktory

  Interpretace textu Johna Cage Přednáška o ničem. Text má grafické rozložení podobné dvanáctiřádkové partituře, nebo dvanáctistopé struktuře zvukového editačního programu. Každému řádku textu náleží jedna zvuková stopa přehrávaná v jednom reproduktoru. Dvanáct reproduktorů je rozmístěno v prostoru podobně, jako jednotlivé nástroje malého orchestru. Nahraný text se ozývá z různých reproduktorů v různou dobu, přesně podle Cageova zápisu.

  Foto: Michal Ureš

  John Cage: Lecture on Nothing, 2013, sound installation, Meetfactory, Prague

  sound loop, loudspeakers

  An interpretation of John Cage's Lecture on Nothing. The text has got a graphic layout similar to a twelve row score, or a twelve-track structure of a sound editing programme. Each row of the text is linked to a sound track played in one of the speakers which are placed in the space in a similar arrangement to small orchestra instruments. The recorded text sounds from the speaker at different times, precisely according to Cage's record.

  Photo: Michal Ureš

 • 2013 ::: BUĎ PŘIPRAVEN!

  Buď připraven!, 2013, zvuková instalace, Na Kalvárii, Ostré

  zvuková smyčka, reproduktory

  S Janem Proškem jsme přečetli a nahráli všechny zápisy z kronik skautských oddílů, do nichž jsme jako děti chodili. Vznikly dvě nahrávky ze dvou různých kronik, jejichž zápisy pokrývají dobu jednoho roku. Zvuková instalace byla komponována pro výstavní prostor v bývalé kapli Na Kalvárii tak, aby z každého z jediných dvou úzkých oken na protilehlých stranách kaple zněl jiný záznam. Na opačných stěnách jedné budovy tedy dva různé hlasy předčítají dětské zápisy z kronik v nekonečné smyčce.

  Be Prepared!, 2013, sound installation, Na Kalvárii, Ostré

  sound loop, loudspeakers

  In cooperation with Jan Prošek we read and recorded notes from chronicles of Boy Scout troops we had attended as children. Two sound redordings of two different chronicles were made that cover the period of one year twenty years ago. The sound installation was designed for the exhibition place in the chapel Na Kalvárii. The sound was played from tiny windows on the opposite sides of the chapel. There was a different sound loop in each window – two distinct voices read childlike notes from the chonicles.