• 2013 ::: PŘEDNÁŠKA O NIČEM

  John Cage: Přednáška o ničem, 2013, zvuková instalace, Meetfactory, Praha

  Interpretace textu Johna Cage Přednáška o ničem. Text má grafické rozložení podobné dvanáctiřádkové partituře, nebo dvanáctistopé struktuře zvukového editačního programu. Každému řádku textu náleží jedna zvuková stopa přehrávaná v jednom reproduktoru. Dvanáct reproduktorů je rozmístěno v prostoru podobně, jako jednotlivé nástroje malého orchestru. Nahraný text se ozývá z různých reproduktorů v různou dobu, přesně podle Cageova zápisu.

  Foto: Michal Ureš

  John Cage: Lecture on Nothing, 2013, sound installation, Meetfactory, Prague

  An interpretation of John Cage's Lecture on Nothing. The text has got a graphic layout similar to a 12-line score, or a 12-track structure of a sound editing program. Each line of text is linked to an audio track played on one of the loudspeakers. 12 loudspeakers are arranged in the space in a similar fashion to that of the individual instruments of a small orchestra. The recorded text sounds from different speakers at different times, precisely according to Cage's notation.

  Photo credit: Michal Ureš

 • 2013 ::: BUĎ PŘIPRAVEN!

  Buď připraven!, 2013, zvuková instalace, Na Kalvárii, Ostré

  S Janem Proškem jsme přečetli a nahráli všechny zápisy z kronik skautských oddílů, do nichž jsme jako děti chodili. Vznikly dvě nahrávky ze dvou různých kronik, jejichž zápisy pokrývají dobu jednoho roku. Zvuková instalace byla komponována pro výstavní prostor v bývalé kapli Na Kalvárii tak, aby z každého z jediných dvou úzkých oken na protilehlých stranách kaple zněl jiný záznam. Na opačných stěnách jedné budovy tedy dva různé hlasy předčítají dětské zápisy z kronik v nekonečné smyčce.

  Be Prepared!, 2013, sound installation, Na Kalvárii (On Calvary), Ostré

  In cooperation with Jan Prošek, I read and recorded notes from the chronicles of Boy Scout troops we attended as children. Two recordings from two different chronicles were made that cover a period of one year. This sound installation was designed for the exhibition space located in the former Na Kalvárii chapel in which a different recording was played from two narrow windows on opposite sides of the chapel. Thus, on opposite walls of the same building, two distinct voices read children's notes from the chronicles in an endless sound loop.