• 2011 ::: VYSÍLÁNÍ

  Vysílání, 2011, zvuková instalace, Důl Michal, Ostrava

  zvuková smyčka, FM vysílač, radiopřijímače

  Krátkovlnný vysílač s nevelkým dosahem na běžné radiofrekvenci vysílá relaci, v níž lidský hlas popisuje jednotlivé výtvarné projekty autora. V budově, kde se výstava koná, je jakoby mimochodem rozmístěno několik různých FM radiopřijímačů, které vysílání přehrávají.

  Broadcast, 2011, sound installation, Michal Mine, Ostrava

  sound loop, FM transmitter, recievers

  A short wave radio transmitter with a short distance reach sends out a programme in which a human voice describes the individual works by the author. In the building where the exhibition is taking place there are several FM radio receivers as if randomly placed which broadcast the programm

 • 2011 ::: VÝLET

  Výlet, 2011, zvuková instalace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

  zvuková smyčka, reproduktory

  Zvuková instalace ve spolupráci s Janem Proškem, jako zachycení cesty. Cestovatelské fotografování bylo nahrazeno zaznamenaným slovním popisem a při každém zastavení vznikl také zvukový záznam místa. V šestnáct reproduktorech zní hlas popisující jednotlivé momentky. Každý z reproduktorů zastupuje jeden snímek. Celkovou kompozici v prostoru tvoří hlasy z reproduktorů na stěnách a zvuk prostředí ozývající se z neurčitelných míst.

  Foto: Radek Jandera

  Trip, 2011, sound installation, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

  sound loop, loudspeakers

  A sound installation in cooperation with Jan Prošek as a recording of a journey. The traveller's documentary snapshots were replaced by a recorded verbal description of each stop along with the sound recording of each stop. In sixteen speakers there is a voice describing the various sound snapshots. Each speaker represents one snapshot. The whole composition in space is created by voices from the speaker on the wall and the sound of the environment coming from unidentifiable places.

  Photo: Radek Jandera

 • 2011 ::: DIVNÁ MÍSTNOST

  Divná místnost, 2011, zvuková instalace, Galerie Horká, Olomouc

  zvuková smyčka, reproduktory, molitan

  V malé temné místnosti s nízkým stropem a stěnami pokrytými měkkou vrstvou molitanu je nepravidelně na stěnách a stropě je rozmístěno 16 reproduktorů, z nichž různé hlasy tiše vypráví své sny.

  A Strange Room, 2011, sound installation, Galerie Horká, Olomouc

  sound loop, loudspeakers, soft foam

  In a small dark room with a low ceiling, with walls covered in a layer of soft foam, there are sixteen irregularly placed speakers. In each of them there are various voices silently telling their dreams.