• 2010 ::: DOKUMENTACE

  Dokumentace, 2010, zvuková instalace, Galerie Cella, Opava

  Sedm reproduktorů na stěnách nahrazuje dokumentace prostorových instalací autora. Z každého reproduktoru zní ve smyčce popis jedné instalace.

  Documentation, 2010, sound installation, Galerie Cella, Opava

  Seven speakers on the walls replace the documentation of the artist's spatial installations. There's a description of one particular installation playing on each of the speakers.

 • 2010 ::: AUDIOGUIDE

  Audioguide, 2010, zvuková a prostorová instalace, Gum Studio, Carrara

  K nepřítomným dokumentačním fotografiím je k dispozici audioprůvodce. Obraz je nahrazen zvukem.

  Audioguide, 2010, sound and spatial installation, Gum Studio, Carrara

  There is an audioguide available for the missing documentary photographs. The image is replaced by sound.