• 2008 ::: ČISTÝ STŮL

    Čistý stůl, 2008, akce

    Vše papírové, co se nacházelo v určitou dobu na mém pracovním stole bylo distribuováno skrze časopis Těžkoříct. Každý výtisk od stejného čísla měl vloženou jinou věc.

    Clean Table, 2008, action

    All paper items present on my table at a certain time were distributed through the magazine Těžkoříct (HardToSay). Each copy of the same issue had a different item supplemented in it.