• 2008 ::: ČISTÝ STŮL

  Čistý stůl, 2008, akce

  Vše papírové, co se nacházelo v určitou dobu na mém pracovním stole bylo distribuováno skrze časopis Těžkoříct. Každý výtisk od stejného čísla měl vloženou jinou věc.

  Clean Table, 2008, action

  All paper items present on my table at a certain time were distributed through the magazine Těžkoříct (HardToSay). Each copy of the given issue had a different item supplemented in it.

 • 2007 ::: THE OWLS…

  The Owls are not What They Seem, 2007, instalace, Galerie Caesar, Olomouc

  sádrokarton, pigment

  Sádrokarton pokrytý pigmentem upevněný ke stěně tak, aby se jeho tvar proměňoval podle vlhkosti vzduchu v galerii.

  The Owls are not What They Seem, 2007, Installation, Galerie Caesar, Olomouc

  plasterboard, pigment

  Plasterboard covered in pigment attached to the wall in such a way that its shape changed according to the air humidity in the gallery.