• 2006 ::: WHITE CUBE

  White Cube, 2006, instalace, Galerie Aula FaVU VUT, Brno

  Vnější pravidelný tvar krychle vestavěný do architektury je uvnitř jemně deformován tak, aby mátl divákův smysl pro vnímání prostoru.

  White Cube, 2006, installation, Aula Gallery, Faculty of Fine Art, Technical University (FaVU VUT), Brno

  The outer, regular shape of a cube built into an architectural space is ever so gently deformed inside so as to confuse the viewer's sense of spatial perception.

 • 2006 ::: PROJEKT

  Projekt, 2006, instalace, rybník Kocmouch u Klenové

  Červené dřevěné kůly zatlučené ve čtyřech řadách do dna rybníka tak, aby končily v úrovni hladiny. Podle výšky hladiny v rybníce, která se neustále proměňuje, instalace mizí a znovu se objevuje.

  Project, 2006, installation, Kocmouch Lake near Klenová

  Red wooden poles hammered into the lakebed in four rows so that their ends were level with the water surface. The installation will disappear and then reappear depending on the lake's water level, which is constantly changing.