• 2006 ::: WHITE CUBE

  White Cube, 2006, instalace, Galerie Aula FaVU VUT, Brno

  sádrokarton

  Vnější pravidelný tvar krychle vestavěný do architektury je uvnitř jemně deformován tak, aby mátl divákův smysl pro vnímání prostoru.

  White Cube, 2006, installation, Aula Gallery, Faculty of Fine Art, Technical University Brno

  plasterboard

  The outer regular shape of a cube built into and architectural space is ever so gently deformed inside as to confuse the viewer's sense of spatial perception.

 • 2006 ::: PROJEKT

  Projekt, 2006, instalace, rybník Kocmouch u Klenové

  dřevo

  Červené dřevěné kůly zatlučené ve čtyřech řadách do dna rybníka tak, aby končily v úrovni hladiny. Podle výšky hladiny v rybníce, která se neustále proměňuje, instalace mizí a znovu se objevuje.

  Project, 2006, installation, Kocmouch lake near Klenová

  wood

  Red wooden poles hammered into the lake bed in four rows so that their ends were on the water surface level. The constant changing level of water makes the installation disappear and reappear.