• 2005 ::: BEZ NÁZVU

  Bez názvu, 2005, instalace, Zbrojovka, Brno

  dýha

  Pásy syrové dýhy zavěšené od stropu rozpadlé tovární haly.

  Untitled, 2005, installation, Zbrojovka (former Arms factory) Brno

  veneer

  Stripes of raw veneer hung from the ceiling of the dilapidated factory hall.

 • 2005 ::: 3x3x3

  3x3x3, 2005, instalace, Kiruna

  sníh

  Sněhová krychle s vnitřním prostorem ve tvaru koule, do nějž je možné vstoupit. Vnitřní prostor je prosvětlený malými kruhovými otvory rozmístěnými v pravidelném rastru v horní části kupole.

  3x3x3, 2005, installation, Kiruna

  snow

  Snow cube with the inner space of a spherical shape you can enter. The inner space is lit by small round holes arranged in a regular grid in the upper part of the cupola.